Кой се страхува от исландския модел?

Забележка: статията е взета от тук http://pressadaily.bg, ние просто целим разпространяването на информация.

Кой се страхува от исландския модел?

Именно този модел на политическо, гражданско участие е една от основните причини за устойчивото и учудващо бързо възстановяване на Исландия от икономическия колапс, с основание оценяван като най- тежката мирновременна икономическа криза в съвременната история.

Две седмици след като протести обхванаха цялата страна, е ясно едно – значително мнозинство от нацията отрича не един или друг политик или партия, не една или друга политика, дори не само политическата класа като съвкупен грешник. Отхвърлен е целият обществен модел на прехода. Защото неговият резултат (разпределение на властта и другите публични ресурси) основателно се възприема за несправедлив, облагодетелстващ едно нищожно малцинство за сметка на мнозинството българи.

И все повече граждани категорично ще настояват важните политически и управленски решения вече да не бъдат вземани без тях и срещу тях. Образно казано, духът на гражданското самочувствие и действие излезе от бутилката и нищо не може да го върне обратно.

Ситуацията е уникална и изходът от нея очевидно не минава през традиционните модели на представителна демокрация (а и самото представителство е поставено под въпрос). Затова погледите се обръщат към случаи, в които самоорганизиралите се граждани поемат контрола върху промяната в свои ръце – като при цялостното преодоляване на банковата и политическата криза в Исландия през 2009-2012 г. („Преса“ публикува подробна информация по темата в броя си от 23 февруари – „Интернет направи конституцията на Исландия, но дълговете остават“ – бел. ред.)

Дори датчаните са изненадани

Не само обществеността, но и професионалните изследователи бяха изненадани от това, което се случи в Исландия. Участвах в такъв международен научен екип и съм свидетел на това как явлението разклати общоприети политологически и конституционноправни разбирания. От него покълнаха не само нови понятия, но и принципно нови идеи за демокрацията през XXI век.

Нещо важно – процесите в Исландия и резултатите от тях бяха изненада и за скандинавските колеги. И то най-вече за датските политолози, а те са безспорни лидери в разработките относно новостите в демокрацията, новите форми на участие на гражданите. Следователно няма как исландската гражданска революция да бъде разглеждана като проява на „недостъпната“ за нас скандинавска политическа култура.

Кои според мен са онези характеристики на исландския опит, които би трябвало да ни накарат да се замислим и да действаме, без да стигаме до папагалско копиране?

Държавата се връща към отговорностите си

Първо, в исландското общество беше постигнат консенсус, че в основата на банковата и политическата криза е една погрешна в основата си политика. Това беше политиката на оттегляне на държавата от нейните стратегически отговорности, съответно агресивната дерегулация на ключови обществено-икономически процеси. Ето защо една от най-важните промени в новата исландска конституция е възстановяването на публичния контрол върху всички значими за обществото природни и други ресурси. Много по-строги са изискванията към тяхното използване в интерес на обществото, а не на определени частни интереси, колкото и мощни да са те.

Иначе казано, решението не е в национализацията сама по себе си. То е във възстановяването на необходимите функции на държавата като гарант на публичния интерес, но непременно при качествено подействен граждански контрол.

На второ място е готовността на гражданите да излъчат свои неполитически представители, които съчетават доверието на обществото с необходимите
умения и опит. Тази готовност е основа на исландския модел на гражданско изработване на новата конституция. Той е хем много по-демократичен от досега известното, хем не се вмества в традиционните канони на демокрацията.

Исландците внимателно разработиха и търпеливо приложиха една тристепенна процедура. Като начало бе излъчен 24-членен консултативен съвет (често и не съвсем точно го наричат „кръгла маса“) от представители на гражданите (без участието на политици). Чрез социалните мрежи съветът събра всички заслужаващи сериозно внимание предложения за новата конституция и ги обобщи в един първоначален проект.

Гражданите могат да напишат конституция

След това на случаен принцип са избрани около 950 граждани, които – по модела на древната атинска демокрация – гласуват конкретните текстове и изготвят окончателния проект, който да бъде обсъден и приет на референдум. Означиха тази процедура с почти непреводимия израз „краудсорсинг на конституцията“ (прехвърляне на конституционния процес в ръцете на гражданите). Може да се спори дали точно тя би била подходяща за България. Но принципният извод е, че няма непреодолима пречка основни обществени искания да залегнат в достатъчно добър политически и конституционен проект.

Третата изключително важна посока е възстановяването на справедливостта. В това отношение исландското общество и новите политически лидери в страната предприеха такива стъпки, които в България биха били анатемосани – по неолибералните канони, които така буквално приемаме. Това е важно за нас, тъй като се натрапва внушението, че каквито и да са мерките, пак обикновените хора трябва да платят из- хода от кризата.

Исландският модел не прие безропотно подобно решение; напротив, той накара финансовите спекуланти и свързаните с тях политици да платят за алчността и глупостта си. Правителството отказа да спаси фалиралите банки. Нещо повече, то започна безкомпромисно съдебно преследване на отговорните за фалитите, не само на топ мениджърите, но и на политици, включително на бивш министър-председател. Публично бяха аргументирани основанията за такава линия – първо, да бъде възстановена публичната справедливост. И второ – да има надеждна преграда срещу изкушенията чрез безогледни спекулации да бъде подложено на риск съществуването на обикновените граждани. Както посочва исландският политолог Йон Гунар Бернбург, „може би най-важният урок е, че гражданите на Исландия отхвърлиха неолибералните догми, които привързваха политиците към интересите на корпоративните елити. Чрез масо- вата мобилизация гражданите промениха не просто състава, а същността на правителството и наложиха необратимо нова форма на политическо участие. „Краудсорсингът“ на конституцията е може би най-внушителният символ на тази нова истинска демокрация.“

Именно този модел на политическо, гражданско участие е една от основните причини за устойчивото и учудващо бързо възстановяване на Исландия от икономическия колапс, с основание оценяван като най- тежката мирновременна икономическа криза в съвременната история. Придържането към отживелите догми може да доведе до само една драмагична последица, която наблюдаваме в Гърция, Испания, Португалия (и България!) – депресия и страдания като тъмна перспектива с неясен край.

(Статията публикуваме с малки съкращения. Заглавията са на редакцията.)

(в. Преса, печатно издание, брой от 408 от 27 февруари 2013)

Advertisements
Posted in Исландия | 4 Коментари

Предложения за Конституция на Исландия от Конституционния Съвет

Предоставяме ви първи неофициален български превод на новата исландска проекто-конституция. Ако намерите каквато и да била неточност, моля сигнализирайте аргументирано като коментар в тази тема. Ние не промотираме, нито отричаме налагането на тази конституция. Тя е публикувана единствено с информативна цел. 

Във връзка с постъпила забележка: Алтинги (Парламентът на Исландия) може да бъде намерен и като Алтинг. Извиняваме се за неточността. Можете да прочетете английския оригинал тук: http://www.stjornlagathing.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp-enska.pdf

Можете да свалите PDF версия от тук PredlojenieZaKonstituciqIslandiya За да се разгледа файла е нужен PDF четец, който можете да изтеглите и инсталирате безплатно от тук: http://get.adobe.com/uk/reader/

За по- голямо удобство, текста е публикуван и тук както следва:

Предложение за Нова Конституция на Република Исландия

Изготвено от Учредително Събрание,

Конституционен Съвет,

Насрочена с Резолюция на Алтинги (Парламента на Исландия)

Март 24, 2011

Неофициален Български Превод (от английски)

Първо Издание

Забележка: Това е първото предложение за Конституция на Исландия, преди то да бъде обсъдено с Народа на Исландия. Не е предоставен превод на английски за последвалите промени, след дискусиите с народа. Преводача се отнася с пълен неутралитет към исландския законопроект поместено по- долу. Превода не насърчава, нито отрича така наречения „Исландски Модел“. Целта на този превод е единствено предоставянето на информация на достъпен за всеки български гражданин език. Английският оригинал може да бъде намерен на адрес: http://www.stjornlagathing.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp-enska.pdf Читателят е помолен да чете последвалия текст и да запази неутрално мнение.

Увод

Ние, хората населяващи Исландия, желаем да създадем честно общество, в което всеки човек има равни възможности. Нашият различен произход обогатява нашето общество и заедно сме отговорни за наследството на поколенията, страната и нейната история, природа, език и култура.

Исландия е свободна и суверенна държава основана идеите за свобода, равенство, демокрация и човешки права.

Правителството ще поеме усилия да заздрави благосъстоянието на жителите на страната, насърчава културата и зачита разнообразието на живота воден от хората, държавата и биосферата/природата.

Нашето желание е да насърчим хармонията, сигурността и щастието за нас и идните поколения.

Решени сме да работим за мир с другите нации и зачитането на Земята и цялото човечество.

Ние основаваме нов Конституция, върховният закон за земята, която трябва да бъде спазвана от всички.

Глава Първа

Основни

Член 1: Форма на държавно управление
Исландия е парламентарна демокрация.

Член 2: Притежатели на държавната власт
Алтинги (Парламента на Исландия) упражнява законодателната власт от името на нацията. Президентът на Исландия, министрите, кабинетът, както и правителствените власти упражняват изпълнителната власт. Върховният Съд и други съдилища изпълняват съдебната власт.

Член 3: Територия
Територията на Исландия е неделима. Границите на нейните териториални води, въздушно пространство и икономическа зона са определени със закон.

Член 4: Гражданство
Лице с поне един родител, който е исландски гражданин, има правото да бъде исландски гражданин. Гражданство в друго отношение ще бъде гарантирано със закон. Никой не може да бъде лишен от правото си на исландско гражданство. Исландски гражданин не може да бъде възпрепятстван да влиза в страната, нито да бъде експулсиран от страната. Правото на чужденци да влезнат в страната и да я обитават се определя със закон, както и по какви причини биха могли да се експулсират.

Член 5: Задължения на гражданите
Правителството ще осигури правото на всеки на свобода, залегнали в тази Конституция. Всеки трябва да спазва Конституцията във всяко едно отношение, както и законите, задълженията и правата получени от нея.

Глава Втора

Права на Човека и Природата

Член 6: Равни права
Всички сме равни пред и по силата на закона и ще се наслаждаваме на нашите човешки права без дискриминация поради пол, възраст, генетичен характер, място на пребиваване, икономически статус, увреждане, сексуална ориентация, раса, цвят, мнение, политическа принадлежност, религия, език, произход, потекло и положение в друго отношение.

Член 7: Право на живот
Всеки ще наследи правото на живот при неговото раждане.

Член 8: Човешко достойнство
Всеки ще бъде гарантиран с право на достоен живот. Човешкото многообразие ще бъде спазено по всякакъв начин.

Член 9: Защита на правата
Държавните органи са длъжни, по всяко време, да защитят гражданите срещу нарушаване на човешките им права, без значение дали потъпкването е било направено от държавната власт или други.

Член 10: Право на сигурност
Всички имат право за защита на тяхната личност и защита срещу всякакъв вид насилие, насилие в дома или извън него.

Член 11: Неприкосновеност на личния живот
Ще бъдат гарантирани неприкосновеността на личен живот, дом и семейство. Тялото на човек не може да бъда претърсвано, нито неговото местообитание, нито личните му вещи, освен при установен съдебен ред или разрешение със закон. Същото важи и за търсене на документи, пощенски трансмисии, телефонни разговори, или други комуникации, както и всяко друго съпоставимо ограничаване на правото на неприкосновеност на личния живот. Независимо от първия параграф, могат да бъдат налагани ограничения на личния живот, дом и семейство, ако това е спешно необходимо поради правата на други граждани.

Член 12: Права на децата
Всички деца трябва да бъдат осигурени, чрез закона за защита и грижа, както изисква благосъстоянието им. Най- добрият интерес на детето винаги трябва да бъде приоритет при вземане на решение относно техните дела. Детето трябва да бъде гарантирано с правото да изразява своето мнение във всички касаещи го дела и чрез признаване на мнението му, съгласувано с възрастта и зрелостта му.

Член 13: Право на собственост
Правото на собственост е неприкосновено. Никой не може да бъде принуден да предаде имот, освен ако не се изисква от гражданския интерес. В такъв случай, да се изиска задължително законно действие и пълна компенсация. Правото на собственост е обект на задължения, както и ограничения в съответствие със закона.

Член 14: Право на и право за изразяване на мнение
Всеки е свободен да има мнение и убеждение, и има право да изразява своите мисли. Цензура и други подобни препятствия за свободата на мнението никога не трябва да бъдат приети със закон. Ограничения в изразяването на мнение могат да бъдат наложени със закон за да защитят децата, сигурността, здравето, правата или репутацията на другите, колкото е необходимо в демократично общество. Публичните власти следва да гарантират условията за/при отворена и информирана дискусия. Достъп до Интернет и Информационни Технологии не трябва да бъдат ограничени, освен от съдебна присъда подложена на същите изисквания за ограничаване на изразяване на мнение. Всеки ще бъде отговорен за изразяването на своето мнение пред съд.

Член 15: Право на информация
Всеки е свободен да събира и разпространява информация. Публичната администрация ще бъде прозрачна и ще съхранява документи, като протоколи от заседания, и ще регистрира и документира въпроси, техния произход, запис и заключителна резолюция. Такива документи не могат да бъдат унищожени, освен ако не е в съответствие със закона. Информация и документи от публичните органи трябва да бъдат достъпни без изключение и достъпа на обществото до всички документи събрани или финансирани чрез публичните власти, ще бъде осигурен чрез закон. Списък със всички дела и документи държани от публичните органи, техния произход и съдържание ще бъдат достъпни за всички. Събирането, разпространяването и предоставянето, тяхното съхранение и публикуване могат да бъдат могат да бъдат ограничени само със закон за демократични цели, като защитата на личния живот, неприкосновеността на личния живот, сигурността на държавата или на законната дейност на надзорните агенции. Ограничение до достъпа до работни документи могат да бъдат приети при условие, че тези ограничения не са по- обширни от необходимото с цел защита на нормалното  функциониране на държавните органи. Информация за причината и срока на секретност ще бъдат предоставени за всички законно засекретени документи.

Член 16: Свободата на медиите
Свободата на медиите, тяхната редакционна независимост и прозрачност на собствеността се гарантира със закон. Защитата на журналисти, източници и информатори се гарантира със закон. Поверителността на източника не може да бъде отменена, без съгласието на информатора, освен в областта на наказателните дела от съда и от самия съд.

Член 17: Свободата на културата и академичните среди
Свободата на науката, академичната общност и изкуството се гарантира със закон.

Член 18: Свободата на религията
Всеки ще бъде осигурен с право на религия и мироглед, включително правото да променя своята религия или лични убеждения, както и правото да остане извън религиозна организация. Всеки е свободен да упражнява своята религия индивидуално или съвместно с други лица, публично или частно. Свободата на упражняване на религия или лични убеждения се ограничава със закон, необходим за едно демократично общество.

Член 19: Църковна организация
Църковната организация на държавата може да бъде определена със закон. В случаи, когато Алтинги (Парламента на Исландия) изменя състоянието на църквата на държавата, този въпрос трябва да бъде съгласуван на референдум от всички квалифицирани избиратели в страната за одобрение или отхвърляне.

Член 20: Право на сдружение
Всеки трябва да бъде гарантиран с право да създава сдружения за законна цел, включително политически партии и съюзи, без да се налага кандидатстването за лиценз. Една асоциация не може да бъде преустановена чрез правителствена мярка. Никой не може да бъде задължен да бъде член на асоциация. Подобно задължение може да бъде наложено със закон, ако се докаже за необходимо за асоциация да изпълнява законните си роли поради обществен интерес или правата на другите.

Член 21: Право на събрание
Всички трябва да бъдат гарантирани с правото да се събират без официално разрешение, като например в срещи или да протестират. Това право не може да бъде отнето, освен със закон необходим за едно демократично общество.

Член 22: Социални права
Всички трябва да бъдат осигурени с правото на адекватен стандарт на живот и социална сигурност. Всички с такава необходимост ще бъдат гарантирани правото до публични социална сигурност и публична помощ, поради безработица, раждане, старост, бедност, увреждане, заболяване, трайно увреждане, или подобни обстоятелства.

Член 23: Здравни услуги
Всички имат правото да бъдат физически и психически здрави до възможно най- висок стандарт. Всички, според закон, ще имат правото на достъпна, подходяща и адекватна здравна услуга.

Член 24: Образование
Всички, според закон, ще имат правото на общо образование според възможностите им. Всички предмети от задължителното образование ще бъдат предложени безплатно. Образованието ще бъде приспособено до общата способност на всеки индивид и в съответствие с необходимата осъзнатост на човешките права, демократичните права и задължения.

Член 25: Свобода на предприемачеството
Всеки е свободен да развива заетостта, която е избрал. Тази свобода може да бъде ограничена със закон според интереса на обществото. Подходящи условия на труд трябва да се регламентират със закон, като периоди за почивка, ваканция, и часове за отдих. Всеки е предоставен с правото за справедливо заплащане, и други права свързани с дейността му.

Член 26: Право на пребиваване и пътуване
Всеки е свободен да избере местообитанието си и да пътува свободно, при условие, че се съобразява със закона. Никой не може да бъде отказан от правото да напусне страната, освен при присъда. Напускането на страната на лице може да бъде преустановено от законен арест. Законът определя правото на бежанците и търсещите убежище на справедливо и бързо отсъждане.

Член 27: Лишаване от свобода
Никой не може да бъде лишен от свобода, освен в случаите, упълномощени от закона. Всеки, който е бил лишен от свобода си има незабавното право да се запознае с причината за това. Всеки арестуван за подозрение за извършване на наказуемо деяние да бъде изправен пред съдия без изключение. Ако лицето не е освободено незабавно, съдията ще реши с мотивирано отсъждане, до 24 часа, дали лицето трябва да бъде задържано под стража. Задържането може да се извърши само в случай престъпление, което се наказва с присъда затвор. Правото за обжалване неотклонение задържане под стража в по- висш съд ще бъде осигурено със закон. Никой не може да бъде задържан под стража за период по- дълъг от необходимото. Всеки, който е лишен от свободата си по причини различни от наказуемо деяние, има правото да поиска съд да се произнесе по неговата законосъобразност възможно най- скоро. Ако лишаване от свобода се окаже незаконно, лицето ще бъде освободено. Ако лице бъде лишено от свободата си без причина, има право на обезщетение.

Член 28: Поради процеса на закона
Всички имат правото на резолюция на техните права и задължения или да бъдат обект на стриктно спазване на закона в случаите, в които те са преследвани от закона за наказуемо деяние в разумен срок пред независим и безпристрастен съд. Съдебните заседания ще бъдат отворени (общодостъпни) освен ако съдията не постанови друго в съответствие със закона, за да пази обществената безопасност, сигурността на държавата или на интересите на страните по делото и свидетелите. Всеки, който е обвинен в наказуемо престъпление, следва да разглежда като невинен до доказване на противното.

Член 29: Забрана за нехуманно отношение
Смъртното наказание не може да бъде въведено никога в закона. Никой не може да бъде измъчван или да бъде подложен на нехуманно или унизително наказание или да бъде третиран по този начин. Никой не може да бъде подложен на принудителен труд.

Член 30: Забрана за отвръщане с наказание
Никой не трябва да бъде подложен на наказание, освен ако не е бил признат за виновен в наказуеми действия според закона, по времето на такова действие, иначе се счита за напълно сравнимо с това действие. Наказанието не може да бъде по- обременяващо от позволеното в закона.

Член 31: Забрана на задължителна военна служба
Задължителна военна служба никога не може да се въведе в закона.

Член 32: Културни ценности
Ценни национални богатства, които принадлежат към културното наследство на Исландия, като обекти от национално значение и древни ръкописи, не могат нито да бъдат унищожени, нито предоставени за постоянно притежание или ползване, или да бъдат продадени или заложени.

Член 33: Природата на Исландия
Природата на Исландия представлява основата за живот в страната. Всички трябва да я уважават и опазват. На всеки, чрез закон, е предоставено правото на здравословна околна среда, прясна вода, незамърсен въздух и непокътната природа. Това означава, че разнообразието на живот и земя трябва да бъдат съхранени и природните обекти със стойност, необитаемите области, растителност и почва ще бъдат защитени. По- ранни вреди ще бъдат поправени колкото е възможно. Използването на природните ресурси трябва да бъде такова, че тяхното изчерпване да бъде сведено до минимум в дългосрочен план и че правото на природата и идните поколения да бъде спазено. Правото на обществото да пътува в страната за законни цели трябва да съхранява природата и околната среда ще бъде осигурено със закон.

Член 34: Природни богатства
Природните ресурси на Исландия, които не са частна собственост, ще бъдат колективна и вечна собственост на обществото. Никой не може да придобие природни ресурси или права върху тях, като собственост за постоянно ползване и те не могат да бъдат продадени или заменени. Природни ресурси, които са обект на публична собственост, включват ресурси като морските запаси, други ресурси в океана и неговото дъно в икономическата зона на Исландия, както и източниците на вода и правото за добив на вода, правото за геотермална енергия и минната дейност. Публичната собственост на ресурси под определена дълбочина под земната повърхност може да се определи със закон.  При използването на природни ресурси, устойчивото развитие и общественото мнение ще бъдат използвани за ориентиране. Публичните власти, заедно с тези, използващи националните ресурси, ще бъдат отговорни за тяхното опазване. Публичните власти могат, въз основа на закона, издават разрешения за използването на природни ресурси, или други ограничени стоки, срещу изплащане на цялата сума и за кратък период от време за всеки отделен случай. Такива разрешения се издават въз основа равни възможности и никога няма да доведат до право на собственост или неотменим контрол над природните ресурси.

Член 35: Информация за околната среда и засегнатите страни
Публичните власти ще информират обществото за състоянието на околната среда и природа и ефекта от тяхното застрояване. Държавните органи и други да предоставят информация за непосредствена опасност за природата, като например замърсяване на околната среда. Законът осигурява правото на обществото да има възможността да участва в подготовката за решения, които ще имат въздействие върху околната среда и природа, както и възможността да се търси независимо отсъждане за тези решения.  Във вземането на решения за природата и околната среда на Исландия, държавните органи да основават решенията си на основния закон за природата.

Член 36: Закрила на животните
Предпазването на животните от малтретиране, както и животинските видове в опасност от изчезване се гарантира със закон.

Глава Трета

Алтинги (Парламента на Исландия)

Член 37: Ролята на Алтинги (Парламента на Исландия)
лтинги се натоварва със законодателната власт и властта да управлява финансовите дела на държавата и да ръководи изпълнителната власт, както е посочено в тази конституция и други закони.

Член 38: Неприкосновеност
Алтинги е неприкосновен. Никой не може да наруши мира и неприкосновеността на Алтинги.

Член 39: Изборите за Алтинги (Парламента на Исландия)
Алтинги се състои от 63 члена, избрани с тайно гласуване за срок от четири години. Всички бюлетини, навсякъде в страната, имат еднаква тежест. Страната може да бъде разделена на избирателни райони. Допустимия максимален брой е осем. Сдруженията могат да издигнат кандидатури на национално, регионално или на двете нива. Кандидатите могат едновременно да се издигнат на национално, регионално или двете нива. Гласоподавателя избира индивидуални кандидати от регионален или национален списък, или и от двата списъка. Алтернативно, може да гласува само за една национална шиста или за регионална шиста; в такъв случай той ще е гласувал еднакво за всички кандидати от тази шиста. Може да се предвиди със закон, че избора е ограничен до регионалната или националната шиста на сдружението. Местата в Алтинги се разпределят на сдружения от кандидати, така че всяко сдружение получава места напълно пропорционално на общия брой гласове. Ще бъде установено със закон как местата да бъдат разпределени на кандидатите, според силата на техния глас. Може да се предвиди със закон, че определен брой места е обвързан с индивидуални райони, но не повече от 30 общо. Броя на гласоподавателите в избирателните списъци за всяко прилежащо парламентарно място трябва да не е по- нисък от средния, въз основа на общо 63 места. В избирателния закон се определя как може да бъде възможно най- равно съотношение на мъже къмто жени в Алтинги. Промени в избирателните райони, разпределението на местата в Алтинги и правилата за кандидатури, както е предвидено със закон, могат да бъдат изменяни само чрез съгласието на две трети от броя гласове в Алтинги. Такива изменения не могат да бъдат приети ако има по- малко от шест месеца до следващите избори и те не биха имали ефект ако избори бъдат свикани до шест месеца след тяхното одобрение.

Член 40: Период на мандата
Редовните избори за Алтинги се провеждат не по- късно от края на периода на мандата. Срокът на мандата е четири години. Началото и края на периода на мандата трябва да бъде в същия ден на седмицата в месеца, считано от началото на месеца.

Член 41: Право на глас
Всички хора над 18 или повече години, по времето на избор, и граждани на Исландия имат правото да гласуват за изборите на Алтинги. Законно пребиваване в Исландия по време на избори също е изискване за право на глас, освен ако изключения от това право не са заложени в закон свързан с изборите за Алтинги. Други правила относно изборите за Алтинги се определят със избирателен закон.

Член 42: Допустимостта на кандидатите
Всеки гражданин с право на глас и неопетнена репутация има правото да бъде кандидат в изборите за Алтинги. Съдии от върховен съд не могат да бъдат допуснати. Ако член на Алтинги изгуби правото за кандидатура, той губи правото си дадено му от изборите. Заместник ще заеме мястото му в Алтинги.

Член 43: Валидност на изборите
Алтинги избира национална избирателна комисия, която ще се произнесе по валидността на изборите за председател, изборите за Алтинги и национален референдум. Избирателната комисия издава писма за назначение на председателя и членовете на Алтинги и определя дали член на Алтинги е изгубил правото си на кандидатура. Работата на избирателната комисия трябва да бъде уточнена в закон. Решенията на избирателната комисия могат да бъдат отнесени към съд.

Член 44: Заседанията на Алтинги (Парламента на Исландия)
Алтинги ще се свиква не по- късно от две седмици след всички избори за Алтинги. Датата на свикване на Алтинги в редовна сесия и разпределянето на периода на мандата в индивидуални сесии ще бъдат определени със закон.

Член 45: Седалище на Алтинги (Парламента на Исландия)
Алтинги се свиква обикновено в Рейкявик, но може да реши да се свика и другаде.

Член 46: Свикване на Алтинги (Парламента на Исландия)
Президентът на Исландия свиква Алтинги след изборите за Алтинги и открива Алтинги всяка година. Председателя свиква или открива Алтинги по предложения на председателя или една трета от членовете на Алтинги.

Член 47: Клета за мандата
Всеки нов член на Алтинги подписва клетва в Конституцията, след като е установено легитимното му избиране.

Член 48: Независимостта на членовете на Алтинги (Парламента на Исландия)
Членовете на Алтинги се обвързват с личните си убеждения, а не инструкции от други.

Член 49: Неприкосновеността на членовете на Алтинги (Парламента на Исландия)
Членовете на Алтинги не могат да бъдат задържани под стража или наказателно дело предявено срещу тях без съгласието на Алтинги, освен ако не е установено, че са извършили престъпно деяние. Член на Алтинги не се държи отговорен извън Алтинги, за думите си в Алтинги, освен ако Алтинги не е позволил. Член на Алтинги може да се отзове от неприкосновеността си.

Член 50: Регистрация на интереси и дисквалификация
Член на Алтинги не може да участва в обсъждането на даден въпрос пред Алтинги, който го засяга съществено или тези, които са тясно свързани с него. Квалификацията на членовете на Алтинги се определя със закон. Дисквалификацията на член на Алтинги няма да има ефект върху валидността на приетите закони. Дългът на членовете на Алтинги да предоставят информация относно финансовите им интереси ще бъде определена със закон.

Член 51: Принос на кандидатите и техните сдружения
Правилата определящи дейността на политическите асоциации ще се определи със закон, както и финансирането на кандидати с цел придържането към умерени разходи, осигуряването на прозрачност и ограничаване на рекламирането на предизборните кампании. Информация за вноски над определена минимална сума трябва да бъдат публикувани незабавно съгласно други решения на закона.

Член 52: Председателя на Алтинги (Парламента на Исландия)
Алтинги избира своя председател с две-трети от гласовете в началото на всеки мандат. Ако председателя не завърши мандата, нов председател се избира по същия начин. Председателят ръководи работата на Алтинги. Той е отговорен за работата на Алтинги и притежава върховната власт над правителството. Заместник- председателя работи заедно с председателя и действа като негов заместник и формира председателския комитет с него. Тяхното избиране се определя със закон. Председателя на Алтинги престава да бъде член на Алтинги и не трябва да има право на глас. Заместникът му поема неговото място в Алтинги, докато той държи министерството.

Член 53: Процедури в Алтинги (Парламента на Исландия)
Процедурите в Алтинги се определят със закон.

Член 54: Комисии в Алтинги (Парламента на Исландия)
Алтинги избира постоянни комисии да обсъдят парламентарни въпроси. Работата на комисиите се определя със закон.

Член 55: Открити заседания
Заседанията в Алтинги ще бъдат открити за обществото. Комисиите в Алтинги могат да определят заседанията им да бъдат отворени за обществото.

Член 56: Въвеждането на въпроси в Алтинги (Парламента на Исландия)
Членовете на Алтинги имат правото да представят законопроекти, предложения за резолюции и други въпроси пред Алтинги. Министрите могат да представят законопроекти и проекти за решения в Алтинги, които са договорени с Кабинета.

Член 57: Въвеждане на закони
Законопроекти представени от членовете на Алтинги и Кабинета се подлагат на обсъждане от комисиите в Алтинги, преди да бъдат дебатирани в Алтинги. Същото се отнася въпросите към Алтинги предложени от гласоподавателите. Ефекта от одобряването на закон ще бъде оценено по силата на допълнителни разпоредби в закона. Закон не може да бъде одобрен преди две разглеждания в Алтинги. Закони, които не са били финализирани ще бъдат отменени в края на Мандата.

Член 58: Обработка на парламентарни решения и други въпроси пред Алтинги (Парламента на Исландия)
Предложенията на Кабинета за парламентарни решения ще бъдат обсъдени от комисиите на Алтинги, преди да се обсъдят в Алтинги. Парламентарни решения не могат да бъдат одобрени преди 2 разглеждания от Алтинги. Предложения за парламентарни решения, които не са финализирани, ще бъдат отменени в края на мандата. Предложения за разпускане на Алтинги или вот на недоверие ще бъдат дебатирани и гласувани след едно разглеждане. Разглеждането на други въпроси и представянето им пред Алтинги във всички други отношения ще бъдат определени със закон.

Член 59: Възможности за решение
Алтинги може единствено да разглежда въпрос, ако присъстват повече от половината членове и участват в гласуването.

Член 60: Потвърждение на закони
След като Алтинги приеме законопроект в законодателството, председателя на Алтинги го подписва и в срок от две седмици го представя на Президента на Исландия за потвърждение. Неговият подпис потвърждава закона. В срок от една седмица от получаването на законопроект, Президентът на Исландия може да откаже неговото одобрение. Подобно решение ще бъде обосновано и съобщено на председателя на Алтинги. Законопроекта може да бъде превърнат в закон, но ще бъде отнесен, в срок от три месеца, за национален референдум за одобрение или отказ. Мнозинството ще реши дали законопроекта да се превърне в закон. Референдума няма да се състои, ако Алтинги анулира законопроекта в рамките на пет дни от отказа на Президента. Изпълнението на референдума в други отношения се в съответствие на закона.

Член 61: Публикуване на закони
Закони, законови постановления и международни споразумения, които държавата е ратифицирала, ще бъдат публикувани. Закони и правителствени постановления никога не могат да бъдат приложени по обременяващ начин до публикуването им. Начинът на публикуване и влизане в сила трябва да бъде в съответствие със закона.

Член 62: Конституционния Комитет
Алтинги избира Конституционна Комисия за срок от пет години. Комитет на Алтинги или една пета от членовете на Алтинги могат да поискат мнението на Конституционния Комитет дали законопроект е в съответствие с Конституцията и международните задължения на държавата. Законопроекта не може да бъде приет преди Конституционния Съвет да се изкаже. Работата на Конституционния Съвет е определя със закон.

Член 63: Комитет по управление и надзор
Комитетът по управление и надзор на Алтинги ще разследва всички мерки и решения на министрите и тяхното управление, които сметне за необходимо. Комитетът е длъжен да започне такова разследване по настояване на една трета от членовете на Алтинги.

Член 64: Комисия по разследванията
Алтинги може да назначава комисии по разследванията на важни въпроси, касаещи обществеността. Допълнителни правила относно ролята, правомощията за разследване и назначаването на комисии по разследванията ще бъдат определени със закон.

Член 65: Право на нацията за сезиране
Десет процента от гласоподавателите могат на поискат национален референдум за закони, приети от Алтинги. Искат трябва да бъде предоставен до три месеца от приемането на закон. Законът ще бъде отменен, ако гласоподаватели сметнат за необходимо, в противен случай ще остане валиден. Алтинги може да отмени закона, преди провеждането на референдума. Референдума ще се състои в срок от една година от датата на представяне на искането от гласоподавателите.

Член 66: Въпроси до Алтинги (Парламента на Исландия) по инициатива на гласоподавателите
Два процента от гласоподавателите могат да повдигнат въпрос до Алтинги. Десет процента от гласоподавателите могат да предложат законопроект до Алтинги. Алтинги може да предложи отговор на предложение под формата на друг законопроект. Ако законопроекта на гласоподавателите не бъде оттеглен, той трябва да бъде представен на национален референдум, както и законопроекта на Алтинги, ако има такъв. Алтинги може да реши, че референдума ще бъде обвързващ. Гласуването по законопроекта, предложен от избирателите, трябва да бъде осъществен в срок от две години от датата на представянето му в Алтинги.

Член 67: Изпълнение по събирането на подписи за референдум
Въпросите представени за национален референдум чрез искането или инициативата на избирателите, според Член 65 и Член 66, се отнасят до обществения интерес. Въз основа на тях, гласуването не може да бъде поискано за фискалния бюджет, допълнителен фискален бюджет, закони приети за прилагане на международни задължения, както и закони относно данъци или националност. Необходимо е да се осигури, че законопроекта, по инициативата на избирателите, е в съгласие с Конституцията. Ако се стигне до несъгласие дали въпросите отговарят на гореспоменатите условия, ще се вземе решение от съд. Изпълнението на препратки или инициативи от избирателите ще се постанови със закон, като такъв ще е формата и представляването на иска, необходимото време за събиране на подписи и тяхната подредба, колко средства могат да бъдат изразходени за разгласяването им, как този иск може да бъде оттеглен след получаването на отговор от Алтинги и как такъв вот може да бъде организиран.

Член 68: Предложения за фискалния бюджет
Предложението за бюджета за идната фискална година съдържащ отчет за приходите и разходите на държавата, както е предвидено в закона, се представя в Алтинги за всяка редовна сесия, след като е свикан.

Член 69: Орган по разплащанията
Никое разплащане не може да бъде извършено, освен ако не е разрешено от фискалния бюджет. След като получи съгласие от Комитета по фискалния бюджет на Алтинги, министърът на финансите може да направи плащане без такова разрешение, за да изпълни разплащателните задължения на държавата поради непредвидени обстоятелства или ако това е продиктувано от обществения интерес. Разрешение за подобни плащания трябва да бъде потърсено от допълнителния фискален бюджет.

Член 70: Право на комитета на фискалния бюджет до информация
Комитета по фискален бюджет на Алтинги може да изисква информация от държавни агенции, държавни предприятия и други, които получават средства от Министерството на Финансите, които са свързани с изразходването на такива средства.

Член 71: Данъци
Данъците се определят със закон. Данък не може да бъде наложен, променен или премахнат освен със закон. Административните органи няма да бъдат натоварени с решения относно налагането на данъци, тяхното изменение или тяхното премахване. Никакъв данък не може да бъде наложен, освен ако не е със закон, по времето, когато обстоятелствата са възникнали за определено данъчно задължение.

Член 72: Активи и ангажименти на държавата
Никакви заеми, ангажиращи държавата, не могат да бъдат взети или осигурени, с изключение на закон. Административните власти не са предоставени с правото да осигуряват финансови ангажименти за частни нужди. Такива държавни гаранции могат да бъдат издадени поради обществен интерес. Недвижимото имущество на държавата или неговата употреба не могат да бъдат продадени или прехвърлени по друг начин, освен от органа на закон. Разположението на други активи на държавата трябва да бъде уредено със закон.

Член 73: Разпускане на Алтинги (Парламента на Исландия)
Президентът на Исландия разпуска Алтинги чрез негова резолюция. Нови избори ще бъдат насрочени не по- рано от шест седмици и не по- късно от девет седмици от разпускането. Членовете на Алтинги запазват властта на техния мандат до деня на изборите.

Член 74: Сметната палата
Алтинги избира национален одитор за срок от пет години. Той трябва да е независим в дейността си. Той одитира фискалните финанси на държавата, нейните агенции и държавните предприятия, като орган на Алтинги, по начин допълнително определен със закон. Одиторния орган ще бъде представен пред Алтинги за одобрение, заедно с фискалното предложения за бюджет.

Член 75: Омбудсмана на Алтинги (Парламента на Исландия)
Алтинги избира Омбудсман на Алтинги за период от пет години. Той ще бъде независим в дейността си. Той ще защитава правата на гражданите и ще следи управлението на държавата и местното самоуправление. Той ще се погрижи за равенството в публичната администрация и че тя е проводена съответно закона и добри управленски практики. Ако министър или друга административен орган пренебрегне препоръката на Омбудсмана, председателят да се уведоми за решението. Дейността и ролята на Омбудсмана се определя от закон, заедно с парламентарните процедури и комуникация с министър или друг административен орган.

Глава Четвърта

Президентът на Исландия

Член 76: Име на службата и националните избори
Президентът на Исландия е начело на републиката. Той се избира от народа.

Член 77: Допустимост на службата
Всеки гражданин, който отговаря на необходимите условия, за да стане член на Алтинги, и е навършил тридесет и пет години, има право да бъде избран за Президент.

Член 78: Изборът на президент
Президентът се избира с тайно гласуване от тези имащи правото да гласуват в изборите за Алтинги (Парламента на Исландия). Кандидат за президент трябва да има потвърждение на не по- малко от един процент и не повече от два процента от легитимните гласоподаватели. Гласоподавателите ще избират от листа с кандидати, 18 или повече по техен личен избор, подредени по приоритет. Кандидатът, който най- добре покрива приоритета на избирателите, както е упоменато в закона, ще бъде избран за президент. Ако само един кандидат бъде посочен, той се счита за президент, без вот. Във всички останали отношения, кандидатурата и изборите на президент ще бъдат определени със закон.

Член 79: Период на длъжността
Срокът на мандата на президента започва на 1 август и завършва на 31 юли в период от четири години. Президентските избори се провеждат през юни или юли в годината на изтичане на мандата. Никой президент не може да има повече от три мандата.

Член 80:  Клетва за мандата
Президентът на Исландия подписва клетва към Конституцията при вземане на мандата.

Член 81: Условия за провеждане на мандата
Президентът на Исландия не може да изпълнява други платени длъжности по време на мандата. Същото се отнася за длъжности в частни компании и публични агенции, дори при липса на заплащане. Заплащането на президента ще бъде установено със закон. Заплащането не може да намалено по време на мандата му.

Член 82: Пълномощник на президента
Ако президентът на Исландия не е в състояние да изпълнява своите задължения поради здравни или други причини, неговите функции ще се изпълняват от председателя на Алтинги.

Член 83: Преустановяване
Ако президентът почине или подаде оставка преди края на мандата си, нов президент ще бъде избран в срок до 31 юли от четвъртата година от изборите.

Член 84: Отговорности
Президентът не може да бъде обвинен в наказателно дело, освен при съгласието на Алтинги. Президентът може да бъде свален от длъжността си преди края на мандата, ако това е желанието при национален референдум по инициатива на Алтинги, които е повдигнат от съгласието на три четвърти от членовете на Алтинги. Референдума ще се състои до два месеца от инициативата на Алтинги и Президентът не може да изпълнява длъжността си от времето на инициативата докато не е ясен вота от референдума.

Член 85: Помилване и амнистия
Президентът на Исландия може да помилва лица и издава общи амнистии по предложение на министъра. Той не може да освобождава министър от наказание, наложено му от съд поради министерска отговорност, освен със съгласието на Алтинги.

Глава Пета

Министри и Кабинет

Член 86: Министри
Министрите са върховни притежатели на изпълнителната власт, всеки за собствената си област. Всеки е отговорен за проблемите пред техните министерства и управлението в тяхната сфера. Ако министър се окаже неспособен да се справи с проблем поради конфликт на интереси, отсъствие или друга причина, министър-председателят ще повери задачата на друг. Никой не може да заема същия министерски пост за период по- дълъг от осем години.

Член 87: Кабинетът
Министрите са членове да кабинета. Министър-председателя свиква заседания на кабинета, като председателства и ръководи работата на другите министри. Срещите на кабинета ще се състоят за да разглеждат законопроекти и да предлагат решения на Алтинги, други важни правителствени въпроси и за консултиране относно работата и политиката на Кабинета. Заседание на кабинета ще бъде проведено при искането на министър. Кабинетът взема съвместни решения върху политика и важни въпроси по силата на допълнително разпоредби в закона. При вземането на решения трябва да присъстват мнозинството министри. Правителството на Исландия ще се помещава в Рейкявик.

Член 88: Регистрация на конфликти на интереси и обществени задължения
Не се разрешава извършването на други платени дейности на министрите по времето на мандата им. Същото важи за дейности в частни компании и публични агенции, дори и те да са неплатени. Задължението на министрите да оповестяват финансовите си интереси се определя със закон.

Член 89: Министрите и Алтинги (Парламента на Исландия)
Министрите представят законопроекти и проекти за решения от Кабинета, отговори на запитвания и участват в дебатите в Алтинги, както са поискани, придържайки се към правилата за парламентарни процедури. Министрите нямат право на глас в Алтинги. Ако член на Алтинги е назначен за министър, той трябва да освободи мястото си, докато изпълнява поста, в който случай заместник заема неготово място.

Член 90: Формиране на Кабинета
Алтинги избира министър-председателя. След консултация с парламентарните партии и членове на Алтинги, президентът ще представи кандидатурата за поста министър-председател. Той ще бъде избран при съгласие на мнозинството от членовете. Ако не, Президентът на Исландия предоставя ново предложение по същия начин. Ако и това предложение остане не бъде одобрено, ще се проведе вот между кандидати предложени от Алтинги, парламентарни партии или президента на Исландия. Кандидатът с най- много гласове ще бъде избран за министър-председател. Ако не бъде избран министър-председател до десет седмици, Алтинги ще се разпусне и ще се насрочат нови избори. Министър-председателя определя организацията на министерствата и броя на министри и задачите им, но министрите не могат да бъдат повече от десет. Президентът на Исландия назначава министър-председателя в мандата му. Президентът освобождава министър-председателя от длъжността му след вот в Алтинги, ако той трябва да бъде санкциониран след вот в Алтинги или ако така пожелаят министрите. Министър-председателя назначава другите министри и ги освобождава от техните длъжности. Министрите подписват клетва към Конституцията при поемането на поста им.

Член 91: Порицание
Предложение за вот на недоверия на министър-председателя може да бъде предоставено в Алтинги. Вот на недоверия на министър-председателя трябва да бъде съпроводено с предложения за неговия наследник.

Член 92: Временен кабинет
След освобождаването на министър-председателя от задълженията му, заедно с кабинета му, ще остане на длъжност като временен кабинет, докато е назначен нов. Същото важи и за разпускането на Алтинги. Министри във временен кабинет могат единствено да вземат решения, необходими за изпълнението на техните задължения.

Член 93: Задължения за предоставяне на информация и истина
Министър е длъжен да предостави Алтинги или комитетите му с всяка информация, документи и отчети за въпроси под неговото ръководство, освен класифицирани като тайни със закон. Членовете на Алтинги имат правото на информация от министри по внасянето на парламентарен въпрос или да поискат доклад, както е установено със закон. Информацията предоставена от министър до Алтинги, неговите комитети и членове да бъде достоверна, уместна и адекватна.

Член 94: Доклад от кабинета до Алтинги (Парламента на Исландия)
Кабинетът предоставя всяка година доклад за дейността си до Алтинги, както и изпълнението на резолюциите на Алтинги. Министър може да докладва по въпрос под неговото ръководство до Алтинги.

Член 95: Отговорности на министрите
Министрите носят юридическата отговорност за всяка административна дейност. Ако министър отбележи до минути своята опозиция на решение до Кабинета, той не носи отговорност. Отговорността за техните нарушения ще бъде определена със закон. Комитетът по управление и надзор на Алтинги ще реши, след запитване, дали да се започне разследване на предполагаеми нарушения на министър. Комитетът назначава прокурор, който да ръководи разследването. Той ще прецени заключението от разследването е адекватно или има вероятност да доведе до осъдителна присъда, при която той повдига наказателен акт и се образува наказателна процедура пред съд. Разследването и обработката на подобни случаи се определя със закон.

Член 96: Назначаване на държавни служители
Министрите и други административни органи назначават лица на такива длъжности както е определено със закон. Квалификацията и въпросите по същество да ръководят назначаването на поста. Когато министър назначи съдия или държавен прокурор, назначението да бъде представено до президента на Исландия за потвърждение. Ако президентът откаже потвърждение, Алтинги трябва да се потвърди назначението с вот от две трети, за да влезе в сила. Министъра назначава лица то други висши държавни длъжности, както е определено със закон, следвайки препоръките на независим комитет. Ако министърът откаже да назначи лице, което комисията смята за най- квалифицирано, назначението ще бъде предложено за одобрение от две трети от гласовете на Алтинги. Президентът на Исландия назначава председателя на комисията. Обхвата на назначение и действие се определят със закон. Може да бъде определено със закон, че определени постове могат да бъдат заети единствено от исландски граждани. Гражданските служители могат да бъдат задължени да се закълнат в Конституцията.

Член 97: Независими държавни агенции
Може да бъде установено със закон, че определени агенции на държавата, които изпълняват важна контролна функция или събират информация необходима за едно демократично общество, ще имат известна независимост. Дейността на такива агенции не може да бъде преустановена, променена или отхвърлена, или прехвърляна на други агенции освен със закон приет от две трети от Алтинги.

Глава Шеста

Съдебна власт

Член 98: Организация на съдебната власт
Организация на съдебната власт, наред с другите нива и броя на съдилища, ще бъдат установени със закон.

Член 99: Независимостта на съдилищата
Независимостта на съдилищата се гарантира със закон.

Член 100: Компетентност на съдилищата
Съдилищата ще определят крайните присъди за правата и задълженията в областта на гражданското право, както и относно вината по наказуемо деяние и санкциите за него. Съдилищата ще решават дали законите са в съгласие с Конституцията. Съдилищата ще решават дали държавните органи са се съобразили със закона. Административното решение не може да бъде заобиколено в краткосрочен план чрез отнасянето му в съда.

Член 101: Върховен съд
Върховния съд е най- висшата съдебна инстанция на държавата и има последните правомощия да се произнесе за всички случаи, представени пред съд. Все пак, може да бъде решено със закон, че специален съд може да има последната дума по спорове относно заплащане и законността на стачки, въпреки че присъдите и санкциите могат да бъдат обжалвани пред други съдилища.

Член 102: Назначаване на съдии
Съдиите се назначават за постоянно или определен срок. Съдилищата могат да наемат или свикват други както е определено със закон. Министъра  назначава съдиите и ги освобождава от тяхната длъжност. Съдия не може да бъде освободен от поста си, освен със съдебно отсъждане и само тогава, когато той не може да изпълни условията за извършване на дейността си, или не изпълнява задълженията свързани с неговата задача.

Член 103: Независимостта на съдиите
Съдиите да бъдат ръководени единствено от закона в своите задължения.

Член 104: Правомощия за повдигане на обвинение и държавни прокурори
Организацията по правомощията за повдигане на обвинение да се определят със закон. Държавния прокурор е най- висшия прокурорски орган. В изпълнение на длъжността си да се ръководи единствено от закона. Министър назначава Държавен прокурор и го освобождава от длъжността му. Държавния прокурор е независим в дейността си и се ползва от същата защита в работата си както съдиите.

Глава Седма

Местно самоуправление

Член 105: Независимостта на местните власти
Местните власти са отговорни за собствените си дела, както е предвидено по закон. Местните власти трябва да имат достатъчно възможности и приходи за извършването на законно- обвързани задачи. Източниците на приходи на местните власти се определят със закон, както и правото дали и как те да бъдат усвоени.

Член 106: Субсидарно правило
Местните власти или сдружения, действащи от тяхно име, ще изпълняват тези задачи на обществените услуги, които са най- добре извършени на местно ниво, както е установено със закон.

Член 107: Избори за местни администрации и жилищна демокрация
Местните власти трябва да се ръководят от местните правителствени съвети, които управляват от името на жителите и се избират от общи и тайно гласувания. Правото на жителите на местната власт да изискват гласуване по определени въпроси да се установи със закон.

Член 108: Задължени за консултиране
При изготвянето на закони, вързани с местните власти, те и техните асоциации да бъдат консултирани.

Глава Осма

Външни работи

Член 109: Процедури във външните работи
Външна политика и общото представителство на държавата в тази област да бъдат поверени на министър от името и под наблюдението на Алтинги. Министрите са длъжни да предоставят на комисията по външна политика на Алтинги информация относно външните дела и въпросите по сигурността/отбраната. Министърът се консултира с комитет преди важно решение да бъде направено относно външните работи. Решение относно подкрепа за мерки, които включват разполагането на въоръжени сили, различни от тези, с които Исландия е обвързана чрез международното право, ще бъдат предмет на съгласието на Алтинги.

Член 110: Международни споразумения
Министър сключва международни споразумения от името на Исландия. Въпреки това, той не може да сключва такива споразумения, ако те предполагат прехвърлянето на права тежести върху земя, териториални води, икономическата зона или териториалната земя, или ако те изискват промени в законодателството или са материални по друго отношение, освен изричното съгласие на Алтинги.

Член 111: Децентрализация на държавната власт
Влизането в международни споразумения, които включват децентрализация на държавната власт към международни институции, на който Исландия е член за мирни и икономически цели, ще бъде позволена. Децентрализацията на държавна власт трябва винаги да бъде отменима. Децентрализацията на държавна власт чрез международни споразумения да бъде допълнително определена със закон. Ако Алтинги ратифицира споразумение, което съдържа децентрализация на държавната власт, решението да се отнесе до национален референдум за одобрение или отхвърляне. Резултатът от такъв референдум е окончателен.

Член 112: Задължения съгласно международните споразумения
Всички държатели на държавна власт трябва да спазват правилата за правата на човека, за които държавата е обвързана с международни договори и да осигурят изпълнението им в съгласие със закона и техните ограничения във власт. Алтинги е оторизиран да ратифицира международни споразумения за правата на човека и споразумения за околната среда и те ще заменят общите закони.

Глава Девета

Заключителни разпоредби

Член 113: Изменения в Конституцията
Когато Алтинги приеме законопроект за допълнително изменение на Конституцията, да се отнесе до национален референдум за одобрение или отхвърляне. Гласуването да се извърши в срок не по- рано от месец и не по- късно от три месеца след четенето в Алтинги. Въпреки това, ако пет шести от членовете на Алтинги приемат законопроекта, Алтинги може да реши да отмени референдума и законопроекта да се превърне в закон.

Член 114: Влизане в сила
Тази Конституция влиза в сила, когато Алтинги я одобри съответно разпоредбите по Закона за Конституция № 33, 17 Юни  1944, с последвалите изменения. След влизането в сила на тази Конституция, разпоредба № 33, 17 Юни  1944 ще бъде невалидна.

Временна Разпоредба
Независимо разпоредбите от параграф 10, член 39, обикновено мнозинство в Алтинги е достатъчно, за да внесе тази Конституция. След влизането й в сила, тази разпоредба става невалидна.

Posted in Исландия | Tagged , | 11 Коментари

Постъпила информация 003

Четете и сами си правете изводите 🙂 Всъщност има доста интересни факти в документа.

Съставяне_на_Българска_Конституция_-_за ВНС

Posted in рЕволюция 2013 България | Вашият коментар

Исландия и България – допирни точки и разлики

Исландия и България – допирни точки и разлики.

Posted in Исландия | Вашият коментар

Постъпила информация 002

Господа офицери, сержанти и войници!

Скъпи български сънародници!

Днес народът на България преживява своята най тежката финансово икономическа, политическа, обществена, духовна и социална криза за последните 75 години. Само за 4 години правителството на ГЕРБ успя окончателно да доразруши и доразграби всичко, което прежде управлявалите ни политически престъпници, крадоха и разпродаваха 20 години. Под ръководството на Бойко Борисов и най вече на Цветанов беше окончателно унищожен целият малък и среден бизнес а всичко по почелившо с административен и полицейски натиск бе прехвърлено на техни подставени лица. Чрез симулирането на изкуствена задлъжнялост бяха продадени на техни подставени лица и остатъчните държавни дялове във всички естествени монополи и стратегически предприятия на страната.

Народът ни бе лишен от работа и заплати, навсякъде бе ограбван от хилядите паразитни посредници а тъй като политиците ни разпродадоха и българските банки те изсмукаха и последните капки кръв на българските граждани и им присвоиха имотите.

Всички партии отказват да поемат своета отговорност за това което сториха на народа ни! Защото не само монополите са виновни за това което се случва със народа ни, а именно този раков тумор наречен полтически елит и партии които им разпродадоха България при ужасяващо нечовешки за българският народ престъпни условия.

Именно в тези изключително тежки за българските граждани и Отечеството ни дни, всеки е длъжен на разбере, че ако има земна сила която е в състояние да спаси, освободи и възроди България, то тази сила се намира в сърцето на всеки непокорен български син и дъщеря. Тази сила е нашият стремеж към правда, свобода, светлина, справедливост и воля към победа! Всеки български офицер, сержант и воиник от резерва трябва съвършенно ясно да разбере, че той е роден на този свят за да донесе свободата, възраждането и слава на Отечеството. Всеки един от нас, е длъжен да спаси страната, унищожавана, разграбвана и насилвана от тази алчна и престъпна банда от политически и криминални престъпници и техните задгранични господари. Всеки един от Вас вече е истински български ГЕРОЙ и месия!

Да го направим заедно приятели. Нека всеки един от вас се приготви за този последен свои чутовен подвиг. Да се изправим обединени заедно на своята духовна Шипка за да освободим, спасим и отстоим България.

Искаме само истински български воини, без значение от вашата възраст. Страхливци, предатели и дезертьори, не са нужни на Отечеството. Може би ще се наложи да пожертваме свободата и живота си, но ще го направим с достойнство за да живее и е СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ! Ние сме само прах от нашата велика и славна вековна история. Нека ветровете да отвеят дори спомена за този ден, но да остане Отечеството а децата ни да живеят в мир и спокойствие. Бъдете мъже и воини а не роби. Нека точно в 12 часа в събота да постройм своите железни карета на площада пред парламента и да накараме свещенната българска земя да усети грохота на нашите български сърца. След това ще пристъпим само пет крачки напред за да приемем пред целият български народ груповата оставка на всички депутати и Резидента. Нека земята да потрепери под краката ни и накараме целият свят да прогледне и разбере, че България вече се пробуди и е свят пример и за техните народи.

Ако на някой от Вас не му стигне смелост и мъжество! Ако е забравил този свят ден в който се е клел в имато на НАРОДА си и е преклонил глава пред никога не попадалите в плен български бойни знамена, на вашето място ще застанат жените и децата на България. Те имат и смелост и доблест и достойнство и чест!

Ако депутатите и Резидента не се появат пред нас, още там на площада и пред очите целият Български народ ще сформираме Върховен Военен Съвет, които временно да поеме в свои ръце съдбините на Отечеството! Да въведе железен ред, гарантира мира и спокойствието на българските граждани, да им върне контрола над всички стратегически отрасли и природни ресурси, да гарантира изхранването, отоплението и осветлението на поносими държавни цени за цялото българско население, да възроди промишленоста и икономиката, да регулира финансовата система и преразгледа всички лихвени проценти и кредити за да запазим жилищата на останалите без работа българи, да им осигури достойна работа, образование и здравеопазване, да разследва, докаже вината и осъди на публични и прозрачни съдебни процеси, виновниците за Националната катастрофа, разграбването и унищожаването на България, да възроди истинската Българската Народна Армия а не наемна такава, да върне веднага всички български воини и контингенти обратно във страната, да прекрати дейноста на партиите и конфискува тяхното имущество, да осъди виновните за предателство на Българските Национални идеали, шпионаж и държавна измяна, да конфискува и върне в хазната награбеното за сметка на потта и кръвта на народа, да спре пропагандата на антибългарска идеология, секс, насилие и наркотици в медиите, да възстанови Трудови, транспортни и строителни войски- за да гарантираме изхранването на народа и спешното възраждане не промишленноста, да възстанови селското стопанство, да осигури достойни условия за живот, реализация и бързото завръшане на тези два милиона български граждани насила прокудени по света от продажните ни политически елити! Налага се тотална забрана за продажбата на българска земя на чужденци а всички вече извършени сделки ще бъдат анулирани. Ще бъде предоставено правото на българското гражданство за всички българи родени по света където и да се намират и живеят в момента. Защитата на правата и свободата на всеки български гражданин по света, става задължение на Българската държавата. НИЕ нямаме нужда от партии и политици превърнали политиката в професия за евтини проститутки и служещи на откровено антибългарски интереси. Продажните ни политици ще трябва да бъдат съдени и за геноцид, изтребление на бедните български граждани и насилственото прогонване на два милиона български икономически емигранти.

Веднага след стабилизирането на страната, възраждането на икономиката, Военно Промишленият Комплекс и осигуряване на справедлива финансово кредитна система, Върховният военен Съвет ще насрочи Общобългарски Национален Събор в който ще могат да участват всички български граждани в страната и чужбина. Така на прозрачни и честни избори в рамките само на един ден, те ще могат да изберат по един от най достойните сред достойните сред тях, на всеки петдесет човека, /тоест сред тези свои съседи които лично и найстина познават, а не от мошенническите партиини листи пълни с парашутисти/. Тези избранници от своя страна и на същият принцип, ще подберат следващият свои представител в бъдещото Велико Народно Събрание. Принципът ще се използва /в зависимост от истинският брой български граждани имащи право на глас/докато избираемите лица със задължително поне средно образование бъдат сведени до нужните ни за приемане на нова Конституция 500 народни представители. В срок от един месец те ще разработят и приемат една найстина народна, Българска Конституция в която вече няма да има място за партии и политици. Конституцията ще трябва да утвърди и върховенството на общонародна /държавна/ събственост, като предостави равни права за съществуване и развитие и за колективна, кооперативна, семейна и лична собственост и бизнес! След утвърждаване на Конституцията, Народните представители ще изберат помежду си на същият принцип, останалите нужни ни за дейноста на Обикновено Народно събрание – 125 народни представители. След това участниците във Великото Народно Събрание ще се разпуснат и заедно с новите 125 избраници ще си отидат по домовете и продължат да работят на старите си работни места. Новите 125 представители само няколко пъти в годината ще се събират в Народното събрание за да разгледат, коригират и утвърдят нужните за развитието на страната ни закони. За период от двадесет години не могат да бъдат избирани като представители на народа олигарси, бивши и настоящи членове на ръководствата на съществуващите в момента партии, полуказионни синдикати /преквалифицирали се от защитници правата на работниците в арендатори на профсюзните имоти/, както и едри бизнесмени и лица изтърпяващи своето наказание в затвора.

Така изцяло и окончателно ще прочистим избирателната си система и обществен живот от корупционни, бизнес и партийни обвързаности и ще приключим завинаги с етническият модел и разделение на българските граждани. Всички граждани трябва да имат равни права, но и равни задължения и отговорности пред народа ни. Така ще отворим пътя за представители на бедните и средни слоеве на народа към всички нива на държавното управление, и ще предоставим възможности за творческа и личностна реализация на всеки достоен и отговорен български гражданин, без значение от неговият пол, етнос, вяра и убеждения. Професията депутат изчезва завинаги от нашият речник и пенсионна система. Изчезват и разходите за редовна издръжка, на тези алчни и ненаситни народни хрантутници.

Във Върховният Военен съвет на Републиката могат да се включат доброволно само военни които са доказано български граждани, не притежават двойно гражданство, не са едри бизнесмени, не са участвали в ръководните национални и местни органи на която и да е било партия и не са участвали в приватизацията и разграбването на България. Същото условие за участие в партийни ръководства и приватизационни далавери се отнася и за техните роднини до трето коляно по права и съребрена линия!

Призоваваме всички чужди воиски който до събота сутринта не са успели да напуснат пределите на България, да останат в местата на своето постоянно базиране и да не предприемат опити за намеса във вътрешните работи на Свободна и Независима България. Върховният Военен Съвет ще наложи временно мораториум над членството на България във всички военно политически организации и съюзи защото не подкрепяме използването на сила, в международните отношения и политика.

Въоръжените сили на страната да запазят необходимото спокойствие и бъдат в постоянна готовност да отразят всяка външна военна намеса без значение от коя чужда страна пройзтича. Ако някой се опита да използва сила срещу мирно събралите се български граждани и воини от резерва Въоръжените сили на РБ заставащи твърдо зад справедливите искания на народа да действат по предварително утвърденият план! Служителите в МВР твърдо да застанат на страната на народа и да преминат под ръководството на Върховният военен съвет. Заедно с формираните народни дружини предадени в тяхно подкрепа те ще гарантират сигурноста на българските граждани и обезпечат охраната на всички важни предприятия, монополи , складове и ресурси за да не бъдат разграбени от временните им собственици.

До приключване на предварителното пройзводство се забранява се на банките опериращи на територията на България да трансферират финансови средства от сметки на българските политици и членове на тахните семейства по сметките им в чужбина и офшорни зони. Задължително ще бъдат разследвани всички български политици участвали в Парламента, политическият живот, управлението и разграбването на България за да се докаже тяхната виновност или невинност. По време на извънредното положение се забранява износа на български природни ресурси, суровини и финансови средства от каквито и да е било чуждестранни фирми без изрично разрешение на Върховният Военен Съвет. Въвеждат се ограничения за напускане пределите на страната на всички лица участвали в управлението, приватизацията и политическият живот на страната през последните 25 години както и на членовете на техните семейства. При изключителна необходимост, същите могат да напускат държавата само след специално разрешение от тричленен състав на ВВС, и без повече, от необходимите ми за служебното пътуване или лечение, документално доказани финансови средства.

Всички намиращи се в местата за изтърпяване на наказанието български граждани да запазят реда, правилника за ветрешният ред и спокойствие. Делата на всички невинно осъдени, ще бъдат срочно преразгледани от специални съдилища и ако се докаже тяхната невинност същите ще бъдат освободени и компенсирани. При опит за насилие срещу служители на охраната на зотворите, същите имат правото да употребят сила и оръжие за да въдворят необходимият дисциплинарен ред. Всеки които направи опит да се възползва от ситуацията за да мародерства, граби или напада мирни граждани ще бъде арестуван а при оказване на съпротива на въоръжените сили под контрола на ВВС, ще бъде унищожаван на място!

Призоваваме всички български граждани да започнат ведната да изграждат местни щабове и Комитети за народно самоуправление за да бъдат в състояние да поемат контрола над местните власти и срочно да въдворят ред и гарантират изхранването на население и осигуряване на всичко което е нужно за нормалното функциониране на живота, образованието, осигуряване на работа и лечение на българските гражданите. Всички местни власти и структури трябва да функционират под вашият непрекъснат народен контрол като единен военен механизъм.

Офицерският състав в подразделенията на българската армия да формира изправерващо свои ОФИЦЕРСКИ СЪВЕТИ които да бъдат готови да поемат командването при евентуална измяна или дезертьорство от страна на настоящите командири. Всички ние сме се клели само пред НАРОДА и България а не пред продажните политически партии и правителства.

Свободата на народа се защитава със силата на оръжието на верните народни синове и се крепи на върха на нашите щикове.

Призоваваме всички родолюбиви и пробългарски партии и движения да се саморазпуснат и да се влеят доброволно в редовете на народа, защото именно народа е това пред което всички ние трябва да се преклоним и защитаваме. Очакваме вашите окончателни решения до 12,00 часа в петък.

Ще се срешнем на площада пред Народното събрание във събота, точно в 12, 00 часа. Задължително е всеки един от нас да носи на левият си ръкав лента с българското национално знаме и военна книжка в джоба. Всеки които бъде арестуван ще бъде освободен от народа. Ако някой случайно загине държавата и българският народ ще се погрижат за децата и семейството му а той завинаги ще впечата своето име в светлите страници на най новата българска история като Национален ГЕРОИ! Бъдете отговорни, славни български воини. Родината и цял един народ сега ни гледа с надежда и упование! Трябва да ги оправдаем и да не опозорим навеки своите деца, род, достойнство и чест!

Централен командно оперативен щаб

подп. Валтер

Vasil-Levski-Armya@hushmail.com

SvobodnaBulgaria@hushmail.com

О Родино славна, гнездо на герои! Слава! Вечна слава, на чедата твои!

Posted in рЕволюция 2013 България | Вашият коментар

Исландия – тихата революция

Забележка: Текста е взет от http://saprotiva.org/islandiya-tihata-revolyutsiya/; целим само разпространението на информацията 🙂

В Исландия, хората накараха правителството да подаде оставка, банките виновни за кризата бяха национализирани и беше решено да не се изплащат създадените от тях дългове към Великобритания и Холандия, поради лошите им финансови политики. На публична гражданска асамблея хората решиха да променят и създадат нова конституция. Найс, а?

И всичко това бе направено по мирен начин. Цяла ненасилствена революция срещу силите, виновни за сегашната криза.

Точно затова нямаше никаква публичност през тези две години: какво ли щеше да стане, ако и другите страни членки на Европейския Съюз бяха последвали примера на Исландия? А, ако това бяха направили гражданите на САЩ?

Ето и фактите накратко:

2008 г. Централната банка е национализирана, кроната се обезценява и стоковите борси спират работа – страната е в банкрут.

Същата година гражданите протестират пред парламента и успяват да свалят министър-председателя и целия му кабинет, насрочени са нови избори.

Страната е в лоша икономическа ситуация. Законопроект предлага изплащането на дълговете към Великобритания и Холандия за 3,500 млн. евро да станат в следващите 15 години с 5,5 % лихва.

2010 г. Хората излизат на улиците, настоявайки за референдум. Януари 2010 президента спира законопроекта и обявява публична среща с референдум.

През март, на референдума е приет отказа от изплащането на дълговете, с 93% гласували „за“. По същото време правителството продължава разследването на виновните за кризата, като са задържани много изпълнителни директори и банкери.

Интерпол издава заповед, която принуждава всички замесени да напуснат страната.

Чрез тази криза се сформира асамблея, която да пренапише конституцията, като заложи и научените уроци (тя ще замени сегашното копие на датската конституция). Избрани са 25 граждани без каквито и да било политически връзки от 522-ма кандидата, за които единствено изискване било да са пълнолетни и да имат подкрепата на 30 човека.

Конституционната асамблея започва през февруари 2011 г. до сега, „карта магна“ от препоръките на други асамблеи се разглеждат из цялата страна. Конституцията трябва да бъде одобрена от сегашния парламент на Исландия и от следващия законно избран.

Накратко за исландската революция – оставка на цялото правителство, национализация на банките, референдум, на който хората да могат да вземат икономически решения, даване на съд на виновните, пренаписване на конституцията от хората.

– Crowz Eye via Debi Samuels

Моля споделете това. То може би ще помогне на хората борещи се за по-добър свят.

Posted in Исландия | Вашият коментар

Защо Исландия не присъства в новините ?!!! Отговор – защото вече е извън „матрицата”..

Забележка: Оригиналният текст е взет от: http://www.videlei.com/info/?e=77

Но исландците не спират дотук: те решават да приемат нова конституция, която ще освободи страната от властта на международните финанси и виртуални пари………

Историята, разказана от италианското радио за пълзящата революция в Исландия, е отличен пример за това колко малко нашите „медии“ ни разказват за света. През 2008 г., в началото на финансовата криза, Исландия буквално изпада в несъстоятелност. Причините бяха споменати само мимоходом, и тъй като тя е малко известен член на Европейския съюз, така да се каже, изчезна от радарите.

След като една след друга европейските страни последователно се оказват заплашени от фалит, което заплашва съществуването на еврото, което отново ще има сериозни последствия за целия свят, последното нещо, което властите биха искали е Исландия да се превърне в пример за другите. Ето защо:

  • За Пет години нео-либералният режим прави Исландия (население 320 000, без армия), една от най-богатите страни в света. През 2003 г. всички банки в страната са приватизирани, и с цел да се привлекат чуждестранни инвеститори, те предлагат онлайн банкиране, а ниските разходи им позволяват да предложат сравнително високи нива на възвращаемост  Сметките Icesave привличат много малки британски и холандски инвеститори.
  • Но с нарастването на инвестициите нараства и външният дълг на банките. През 2003 г. дългът на Исландия се равнява на 200 % от нейния БВП, а през 2007 г. е 900 процента. Глобалната финансова криза от 2008 г. е фатален удар. Трите основни банки в страната – Landbanki, Kapthing и Glitnir са национализирани, а кроната загубва 85 на сто от стойността си спрямо еврото. В края на годината Исландия е обявена в несъстоятелност.
  • Противно на това, което може да се очаква, в процеса на пряката демокрация криза доведе Исландия до възстановяване на нейните суверенни права, което в крайна сметка доведе до нова конституция. Но това е било постигнато чрез много тежки битки.

 

Министър-председателят на Социалдемократическото коалиционно правителство, Геир Хаарде води преговорите за предоставяне на 2,1 милиарда щатски долара заем, към който скандинавските страни добавят още 2.5 милиарда евро. Но международната финансова общност притиска Исландия да приеме драстични мерки. МВФ и Европейският съюз искат да поемат дълга с аргумента, че за страната това е единственият начин да се разплати с Великобритания и Холандия.

 

 

Протестите и безредиците продължават, което в крайна сметка принуждава правителството да подаде оставка. Изборите са преместени за април 2009 г., като на власт идва лява коалиция, която осъжда нео-либералната икономическа система, но веднага се поддава на изискванията Исландия да изплати общо на три и половина милиарда евро.

Което означава, че всеки гражданин на Исландия трябва да заплаща по 100 евро на месец в продължение на петнадесет години, за да изплати дълговете, направени от частни лица към други лица. Това всъщност се оказва сламката, която счупи гърба на камилата.

И тогава се случва нещо изключително

Становището, че гражданите трябва да плащат за грешките на финансовия монопол, че цялата страна трябва да бъдат задължена да плаща частни дългове, променя отношенията между гражданите и техните политически институции, и в крайна сметка доведе до това, лидерите на Исландия да вземат страната на избирателите. Държавният глава Олафур Рагнар Гримсон отказва да ратифицира закона, който ще направи гражданите на Исландия отговорни за дълговете на исландските банки и се съгласява да свика референдум.

Разбира се, международната общност само увеличава натиска върху Исландия. Великобритания и Холандия заплашват със сурови репресии, което ще доведе до изолация на страната. Когато исландците гласуват, МВФ заплашва да лиши страната от помощ. Британското правителство заплашва да замрази спестовни и разплащателни сметки на исландците. Grimmson казва: „Беше ни казано, че ако не приемем условията на международната общност, ще се превърнем в северна Куба. Но ако ние се бяхме съгласили, щяхме да станем северното Хаити.

В през март 2010 г. на референдума 93 на сто гласуват против изплащането на дълговете си. МВФ замразява кредитирането веднага. Но революцията (за която почти не писаха традиционните медии) не се изплашва. С подкрепата на гневни граждани, правителството започва граждански и наказателни разследвания срещу лицата, отговорни за финансовата криза. Интерпол издава международна заповед за арест на бившия президент на банка Kaupthing Сигурдур Einarsson, а други банкери, също съпричастни към катастрофата, бягат от страната.

Но исландците не спират дотук: те решават да приемат нова конституция, която ще освободи страната от властта на международните финанси и виртуални пари.

За да напишат нова конституция, хората на Исландия избират 25 души, сред 522 възрастни, които не принадлежат към нито една политическа партия, и които са препоръчани от най-малко 30 души. Този документ не е дело на шепа политици, а е написан в Интернет. Учредителните събрания се провеждат он-лайн, гражданите могат да пишат коментари, да правят предложения и със собствените си очи да гледате как постепенно конституция се оформя. Конституцията, която в крайна сметка е създадена с участието на всички хора, ще бъде представена в парламента за одобрение, след следващите избори.

Днес същите тези решения се предлагат на други народи…. на Гърция, Испания, Италия…

Нека да погледнем Исландия. На нейния отказ да се подчини на чужди интереси, когато малка страна, силно и ясно заяви, че страната е независима.

Ето защо Исландия не присъства в новините.

Posted in Исландия | Вашият коментар